SERMI – snart en realitet!

Find ud hvorfor en SERMI-godkendelse er så vigtig for dit værksted.

I løbet af 2024 skal vi alle forholde os til SERMI, som kort fortalt er skabt for at gøre livet vanskeligt for dem, som reparerer stjålne biler eller monterer stjålne reservedele, hvilket jo desværre indtil nu har været muligt at gøre anonymt. Det vil man fra centralt hold nu gøre op med én gang for alle. SERMI er en forkortelse for Security Related Repair and Maintenance Information.

Begrænsninger uden SERMI-godkendelse

Et værksted, som ikke bliver SERMI-godkendt, vil ikke fremover kunne få adgang til data, der omfatter eller håndterer tyverisikringsrelaterede reservedele, altså data eller reservedele, som er en del af eller relaterer til bilers startspærre-system inkl. de af bilfabrikanternes udvalgte sikkerhedssystemer.

Fremover vil adgang til arbejde med disse systemer være forbeholdt de værksteder, som er SERMI-godkendte. På moderne biler er tyverisikringsrelaterede funktioner meget omfattende og indbefatter ofte mange forskellige systemer i bilers CAN netværk. Derfor kan dette også blive et problem i forbindelse med andre typer reparationer, som indbefatter kodning eller udskiftning af dele i et køretøjs resterende CAN netværk.

SERMI er tænkt som en beskyttelsesforanstaltning mod uautoriseret adgang til sådanne systemer. SERMI vil efter planen træde i kraft i Danmark fra 1. februar 2024. SERMI omfatter alle person- og varebiler, som er godkendt under Euro 5-norm og frem (2009-). SERMI gælder også for køretøjer over 3.500 kg.

Hvad betyder det for dataportaler med teknisk information?

SERMI betyder, at der vil være begrænset adgang til bilfabrikkernes originale dataportaler. Det vil, som hidtil, være muligt at købe adgang til disse portaler, men data relateret til startspærre og visse sikkerhedssystemer vil det ikke være muligt at få adgang til uden at være SERMI-godkendt. Dataudbydere, som f.eks. Autodata, Haynes Pro mfl., vil som udgangspunkt ikke være nævneværdigt berørte af dette, da disse systemer ikke omfatter komplette data eller diagrammer, som omfatter de meget komplekse tyveribeskyttelsessystemer i køretøjer efter 2009.

Hvad betyder SERMI for diagnoseudstyr

Diagnoseudstyr for eftermarkedet håndterer normalt ikke funktioner, som er underlagt SERMI på biler efter 2009. De tester-fabrikanter som har lavet udstyr og software, der kan omgå eller manipulere de originale systemer, vil dog efter alt at dømme med tiden blive ramt af dette. Alle, som har abonnement på diagnoseudstyr fra Elektro Partner, vil kunne forvente at finde de samme funktioner som hidtil. SERMI er således ikke særlig relevant for værkstedets diagnosetester, den sikring, som bilfabrikanterne vil kræve i forbindelse med diagnosetester delen, kaldes SGW (Secure Gateway). SGW kræver på lignende måde en personlig godkendelse, som mange vil genkende fra bankprogrammer og lignende. Dette har som sådan ikke noget med SERMI at gøre.

Hvad betyder SERMI for udbydere af fjernkodnings remote service?

Alle værksteder, som benytter sig at en eller anden form for fjernstyring eller remote service, bliver berørt af SERMI, da de, som udbyder kodnings service over internettet, ikke fremover vil kunne udføre startspærre relaterede opgaver for bilværksteder, der ikke er SERMI-godkendte, såvel over internettet som på disse udbyderes fysiske værksteder.

Konsekvenser i praksis

I praksis vil dette betyde at en startnøgle, såvel som en styreboks for startspærre eller andet, som relaterer hertil, kun kan videresælges eller kodes på værksteder, som er SERMI-godkendte. Hvis et bilværksted påtager sig jobs, der er relateret hertil, er det værkstedets SERMI-nummer, som står som ansvarlig. Derfor skal et værksted sørge for at ansøge om SERMI-godkendelse til alle medarbejdere, som skal arbejde med dette. Det påhviler også værkstedet at sikre dokumentation for køretøjets ejerforhold, såvel som information om, hvor de involverede reservedele kommer fra. Værkstedet skal sikre sig den nødvendige dokumentation, så der er sporbarhed hele vejen, både når det gælder reservedele, såvel som identifikation af køretøjets retsmæssige ejer. Dette vil blive kontrolleret ved besøg fra det valgte kontrolorgan.

Det vil f.eks. være ulovligt at montere og kode dele, som en kunde kommer med under armen. Misbrug af SERMI, f.eks. ved at overlade den til andre, som ikke er ansat på værkstedet, vil også være at betragte som misbrug. Det vil også være et krav, at værkstedets ejer sørger for at slette medarbejdere, som skifter job. SERMI er med andre ord et gensidigt ansvar og en aftale mellem værkstedets ejer og de ansatte. Det er således et kvalitetsstempel for et værksted at være SERMI- godkendt.

Ingen grund til at vente

Det kan således klart anbefales at sørge for at blive SERMI-godkendt hurtigst muligt, samt at vurdere hvilke medarbejdere i virksomheden, som bør SERMI-godkendes.

Fremgangsmåde i forbindelse med ansøgning om SERMI-godkendelse:

  1. Gå til den udvalgte udbyders hjemmeside: f.eks. https://www.teknologisk.dk/ydelser/sermi/45129
  2. Download og udfyld dokument på hjemmesiden ”SERMI-aftale om inspektion”
  3. Send til automobilteknik@teknologisk.dk
  4. Afvent e-mail med login til hjemmesiden: qa.teknologisk.dk
  5. Via hjemmesiden downloades ”Værkstedserklæring” til oprettelse af SERMI (følg guide inde på hjemmesiden)
  6. Upload Værkstedserklæring samt div. dokumentationer, som beskrevet i guide inde på siden
  7. Afvent godkendelse via e-mail
  8. Link med adgang til Digidentity App sendes, modtages via e-mail

Der findes flere godkendte udbydere af SERMI-aftale og den tilknyttede inspektion, se også www.treffco.se og www.kiwa.com

Af Frank Donslund, Elektro Partner ApS

Partner / leverandør artikel
Dette er en partner / leverandør artikel, som er indleveret af Elektro Partner ApS til auto-g.dk.
Artiklen er målrettet brugere på auto-g.dk og må ikke kopieres og/eller deles, uden indhentet tilladelse fra Auto-G.