CO2-neutrale smøremidler fra Shell

I februar 2020 introducerede Shell de første CO2-neutrale smøremidler - herunder Shell Helix Ultra-motorolier. Siden har de introduceret endnu flere produkter og målet er, at Shell skal være en CO2-neutral virksomhed senest i år 2050 - og gerne før!

Undersøgelser har vist, at 3 ud af 4 bilejere verden over tænker over udledningen fra deres biler, og at 43 % af forbrugerne ønsker lettere tilgang til bæredygtige alternativer. Derfor det vigtigt, at vi sammen kan tilbyde kunderne et fremtidssikret kvalitetsprodukt.

Med dette tiltag fra Shell side, sikres et bæredygtigt alternativ til traditionel motorolie, uden at gå på kompromis med den høje grad af motorbeskyttelse og ydelse, som har gjort Shell Helix Ultra motorolie anerkendt over hele verden.

Shell opnår CO2-neutralitet gennem tre tiltag

Reducér: Shell ønsker at reducere udledningen af CO2, bl.a. ved at forbedre energieffektiviteten på sine anlæg og øge brugen af vedvarende grønne energikilder. Mere end 50 % af den elektricitet, som bruges på Shells produktionsfaciliteter, er nu fra vedvarende energikilder. Siden 2016, har Shell reduceret sin CO2-udledning med 34.000 tons, hvilket svarer til ca. 30 %.

Undgå: Shell forsøger så vidt muligt at undgå udledning af CO2 ved at optimere effektiviteten i sin produktionsproces, i sit produktdesign og ved øget brug af fx. biologisk nedbrydelige olier. Shell reducerer, genanvender og genbruger mere af sin emballage gennem hele forsyningskæden og arbejder på at erstatte en stor del af sin større plastemballering med genanvendt materiale (resin).

Kompensér: Når det ikke er muligt at undgå eller at reducere CO2-udledning, gør Shell brug af et program af CO2- kreditter i certificerede klimaprojekter over hele kloden, herunder skove, vådområder og græssletter. Disse klimaprojekter hjælper til at genoprette eller genetablere og beskytte økosystemer, så de kan optage og lagre mest muligt CO2. Der vil blive kompenseret for hele Shell produktets livscyklus, herunder råmaterialer, emballage, produktion, distribution, kundebrug og bortskaffelse.

Partner / leverandør artikel
Dette er en partner / leverandør artikel, som er indleveret af Shell til auto-g.dk.
Artiklen er målrettet brugere på auto-g.dk og må ikke kopieres og/eller deles, uden indhentet tilladelse fra Auto-G.